Na czym polega sprzedaż długu? Skutki niespłaconej pożyczki.

sprzedaż długu
Życie niesie za sobą wiele niespodziewanych okoliczności, dlatego nawet uczciwi pożyczkobiorcy mogą napotkać problemy ze spłatą pożyczki. W konsekwencji niespłaconej chwilówki może dojść do sprzedaży długu. Co dzieje się w przypadku braku spłaty pożyczki? Na czym polega sprzedaż długu? Kiedy firma pożyczkowa może sprzedać dług i jakich konsekwencji tego czynu może się spodziewać dłużnik?

Konsekwencje niespłaconej pożyczki dla dłużnika

Przeterminowana pożyczka jest źródłem kłopotów. Zwykle zaczyna się od przypomnienia o minionym terminie na spłatę zobowiązania w formie wiadomości SMS czy e-mail. W przypadku braku odnotowania spłaty przychodzi pora na upomnienia listowne. W dalszym etapie należy spodziewać się wpisu do baz informacji o dłużnikach, m.in. BIK. Jeśli wymienione formy ponaglenia dłużnika nie przyniosą rezultatu dochodzi do przekazania sprawy windykatorom. Firmy pożyczkowe zazwyczaj korzystają z usług specjalistycznych firm w dziedzinie windykacji. Czynność ta rozumiana jest przez polskie prawo jako sprzedaż długu. W efekcie instytucja pożyczkowa pozbywa się kłopotu.

Kiedy dochodzi do sprzedaży długu?

Takich regulacji ogólnych nie przewiduje się. Faktem jest, że pożyczkodawcy coraz częściej korzystają z możliwości cesji wierzytelności na osobą trzecią, ale to kiedy to następuje w praktyce zależy od polityki konkretnej firmy pożyczkowej. Tak naprawdę może minąć kilka tygodni od upływu terminu spłaty. Procedury są różne, ale warto wiedzieć, że mniejsi pożyczkodawcy, czyli firmy z mniejszym kapitałem są zmuszone sprzedać dług, by nie utracić płynności finansowej. O sprzedaż długu nie musi martwić się dłużnik, który nie uchyla się od obowiązku uregulowania długu i przejawia działania zmierzające do dopełnienia go.

Konsekwencje sprzedaży długu

Sprzedanie długu przez firmę pożyczkową skutkuje wzrostem kosztów. Do kwoty niespłaconej chwilówki należy doliczyć koszty windykacyjne. Nowy wierzyciel uzyskuje prawo do ścigania dłużnika. W celu odzyskania pieniędzy ma prawo skierować sprawę do sądu, a w tym momencie dłużnik musi liczyć się z egzekucją komorniczą.

Czy firma pożyczkowa może sprzedać dług bez zgody pożyczkobiorcy?

Pożyczkobiorca jako dłużnik może liczyć na zabranie głosu w sprawie sprzedaży jego długu jedynie w sytuacji, gdy w umowie pożyczki znajdują się odpowiednie ku temu zapisy. Zwykle jednak dowiaduje się o fakcie kiedy sprzedaż długu już zaistnieje. Firma pożyczkowa musi poinformować o tym dłużnika. Oprócz pisma od pożyczkodawcy dłużnik powinien spodziewać się listu od nowego wierzyciela. Ten z kolei powinien poinformować dłużnika o nowych wytycznych dotyczących uregulowania długu wraz z nowym numerem rachunku bankowego, na który należy wykonać przelew. Oprócz danych do przelewu w piśmie powinny się znaleźć dane kontaktowe wierzyciela. Z możliwości kontaktu opłaca się skorzystać, gdyż dłużnik może liczyć na negocjacje warunków spłaty, by ostatecznie pozbyć się długu i uniknąć dalszego postępowania, a co za tym idzie większych kosztów i nieprzyjemności.

Author: Skrzypek Aleksandra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *