Jakie elementy składowe powinna mieć nasza polisa na życie?

ubezpieczenie na zycie

W życiu zdarzają się nieprzewidziane sytuację, dlatego też warto się ubezpieczyć. Pośród produktów ubezpieczeniowych na naszą uwagę zasługują z pewnością polisy na życie. To ubezpieczenia, które w klasycznym kształcie powinny zabezpieczyć naszych bliskich przed skutkami niedostatku, jakiego mogliby doznań, na wypadek naszej śmierci. Jakie ryzyka będą wchodzić w skład polisy na życie ? W jaki sposób wybrać najlepsze ubezpieczenie takiego rodzaju ?

Podstawowy zakres polis na życie

Jak wspomniano już powyżej, polisa na życie jest produktem, który ma za zadanie zabezpieczyć bliskich na wypadek zgonu osoby ubezpieczającej. W zamian za określoną wysokość składek, zakład ubezpieczeń będzie zobowiązany wobec uposażonych osób, albo spadkobierców ubezpieczającego do wypłacenia wybranej kwoty pieniędzy w razie jego śmierci. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na czas określony, albo też dożywotnio. Najważniejszą funkcją polisy na życie będzie ochrona dla konkretnych osób, które zostały uposażone w trakcie trwania ubezpieczenia.

Istotne jest także i to, że w tradycyjnym ubezpieczeniu na życie wszystkie wpłacone składki, o ile nie będą wypłacone z uwagi na zgon ubezpieczającego, są przez niego tracone. Innaczej mówiąc, niewykorzystanie ubezpieczenia, jak i fakt że w okresie trwania umowy klientowi nic się nie stało, spowoduje bezpowrotne utracenie składek ubezpieczeniowych, a co za tym idzie naszych pieniędzy.

Co obejmuje polisa na życie?

Ochrona życia klienta, a raczej zapewnienie finansowego zabezpieczenia po zgodnie ubezpieczonego dla najbliższych mu osób, wchodzi w zakres podstawowy polisy na życie. Klient ma jednakże możliwość zadecydowania o rozszerzeniu ochrony ubezpieczenia, chociażby o ochronę na wypadek niezdolności do pracy i inwalidztwa. Wtedy ubezpieczenie przestanie pełnić funkcję polisy dla bliskich, ale da za to stworzy realne szanse na wypłatę odszkodowania również dla samego ubezpieczonego.

W skład polisy może wchodzić także gwarancja możliwości regulacji składki na ubezpieczenie w przypadku, gdy ubezpieczony doznał na przykład trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkową opcję stanowić będzie także ochrona na wypadek obowiązkowej hospitalizacji, rehabilitacji, operacji chirurgicznej, udaru mózgu, czy zawału serca. Obecnie polisy na życie łączy się z ochroną przed zachorowaniem na nowotwory każdego typu.

Polisa na życie może uwzględniać także element oszczędnościowo-inwestycyjny. Mowa wtedy o ubezpieczeniu na dożycie i życie, wraz z funduszem ubezpieczeniowym. Część z każdej składki będzie w takim wypadku przeznaczona na inwestowanie w jednostki uczestnictwa określonego wcześniej funduszu inwestycyjnego, a część trafi na poczet wypełniania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, w razie gdy zaistnieje ryzyko ubezpieczeniowe.

Polisa na życie powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego klienta, który pragnie się ubezpieczyć. Istotne będzie to, aby suma ubezpieczenia była adekwatna do potrzeb, które posiada rodzina ubezpieczonego.

Author: Skrzypek Aleksandra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *