Czy pożyczka może ulec przedawnieniu?

przedawnienie pożyczki

Zaciągając pożyczkę mamy określony czas na jej spłatę. Z raportu opublikowanego przez Biuro Informacji Kredytowej wynika, że udział pożyczek niespłacanych długotrwale tj. powyżej 90 dni nie przekracza 14%. Kiepska spłacalność wynika z sytuacji losowych, np. nagłej utraty pracy, problemów finansowych, także tych na skutek nadmiernego obciążenia domowego budżetu zobowiązaniami finansowymi. Czy pożyczka może ulec przedawnieniu? W jakich sytuacjach do tego dochodzi?

Ile lat musi minąć, by pożyczka się przedawniła?

Długi ciągną się za tym, kto ich nie spłaca i są powodem rozmaitych kłopotów. Najpierw trafienie na listę dłużników do bazy BIK, KRD i innych, a w rezultacie problemy z uzyskaniem kolejnej pożyczki. Nieustanne telefony, monity listowne. Bywa różnie. Czasem wierzyciel po latach chce odzyskać pieniądze. Niektórzy pożyczkobiorcy mają faktyczne problemy i tarapaty finansowe nie pozwalają im na uregulowanie zobowiązania, inni wprost czekają na przedawnienie długu. Faktycznie taka sytuacja jest możliwa i gwarantuje ją Kodeks cywilny. Artykuł 118 mówi o tym, iż termin przedawnienia:

  • wynosi 6 lat w przypadku pożyczek prywatnych (np. rodzinnych),
  • wynosi 3 lata w przypadku pożyczek od firm pożyczkowych (pożyczki związane są z prowadzeniem działalności przez pożyczkodawcę).

Trzeba wiedzieć, że okres przedawnienia należy liczyć od daty wyznaczonego terminu spłaty zobowiązania, czyli od dnia, który jest wskazany w umowie jako ostateczny termin spłaty chwilówki. W przypadku pożyczki ratalnej okres przedawnienia liczy się od każdej raty. Pożyczka staje się przedawnionym długiem w następnym dniu po upływie 3 lat. Kodeks cywilny jasno podkreśla, że terminu przedawnienia nie można skracać lub przedłużać przez czynność prawną. Trzeba jednak zauważyć, że niektóre działania lub zaniechania działania zmieniają bieg przedawnienia.

Co przerywa bieg przedawnienia?

Bieg przedawnienia może zostać przerwany z uwagi na działania lub zaniechania działania zarówno ze strony wierzyciela, jak i dłużnika. Jeśli wierzyciel podejmie czynność przed sądem lub innym organem o uprawnieniach do egzekwowania roszczeń, w szczególności:

  • wezwie dłużnika do zawarcia ugody,
  • wniesie pozew sądowny o spełnienie świadczeń,
  • zgłosi wierzytelność w postępowaniu upadłościowym,
  • zleci wszczęcie egzekucji windykacyjnej/ komorniczej,
  • zawnioskuje o nadanie klauzuli wykonalności,
  • zleci podjęcie mediacji z dłużnikiem,
  • bieg przedawnienia zostaje przerwany.

Z kolei jeśli dłużnik uzna dług, nawet ten, który zgodnie z prawem się przedawnił, również zostaje to uznane jako czynność przerywająca bieg okresu przedawnienia. Wezwanie do zapłaty, które otrzymuje dłużnik nie skutkuje przerwaniem przedawnienia.

Przedawnienie rozwiąże problemy dłużnika?

Dług wynikający z niespłaconej pożyczki może zostać uznany formalnie za przedawniony wyłącznie w rezultacie procesu cywilnego. Co więcej, wierzyciel jest uprawniony do upubliczniania informacji o przedawnionym długu za pośrednictwem działających instytucji informacji gospodarczych, rejestrów prowadzonych przez BIG-i i BIK. Dłużnik, poprzez przedawniony dług, może skutecznie zamknąć sobie drogę do pożyczek i kredytów.

Author: Skrzypek Aleksandra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *