Czy banki zwracają prowizje za wcześniejszą spłatę kredytu?

szybsza spłata kredytu

Coraz więcej osób stara się o kredyt. Wiele starszych osób proponuje młodszym budowanie historii kredytowej i mówią, że to się im kiedyś przyda. Jest to oczywiście racja i lepiej budować sobie historię od razu po skończeniu 18 roku życia, ponieważ w przypadku chęci wzięcia kredytu, będzie o niego po prostu łatwiej. Jednak samo wzięcie kredytu nie będzie główną myślą przewodnią tego tekstu. Znajdzie się tutaj odpowiedź na pytanie, co dzieje się z prowizją, jeśli ktoś zdecyduje się na wcześniejszą spłatę zobowiązania. Jest to w ostatnich latach bardzo gorący temat i do dnia dzisiejszego wiele osób nie wie jak to wygląda wedle prawa.

Skargi konsumentów i zachowanie banków

Według informacji od UOKIK w 2017 roku wpłynęło, aż 279 skarg na banki. Chodzi w nich o zwrot części kosztów poza odsetkowych, jeśli konsument wcześniej spłacił swój kredyt. Jeśli chodzi banki, to niechętnie one o tym rozmawiają i bardzo często starają się unikać tego tematu. Widać to głównie przy próbie wzięcia kredytu, bo mało kto jest informowany, o tym że jeśli spłaci wcześniej kredyt o jakieś pieniądze zostaną mu zwrócone.

Stosunek prawa do zwrotu kosztów

Jeśli chodzi o kredyt konsumencki, który został zaciągnięty to najbardziej będzie interesował kredytobiorców art. 49 ust. 1. Został on zinterpretowany przez UOKIK i wygląda on następująco:

– Oryginał

Art. 49

  1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

– Interpretacja

  • W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę.
  • Redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Jak widać skargi nie były bezpodstawne i jeśli ktoś wcześniej spłacił swój kredyt to może ubiegać się o zwrot kosztów.

Walka o swoje

Wiele osób zapewne teraz pomyśli, że powyższy zapis rozwiewa wszelkie wątpliwości i można śmiało udać się do banku z prośbą o zwrot kosztów. Jednak rzeczywistość nie wygląda tak kolorowo i wiele z tych spraw kończy się w sądzie. Wiele osób będzie bało się iść do sądu, bo jest to walka z wielką firmą, a koszty poniesione za całą rozprawę sądową będą dość duże. Warto cofnąć się do spraw, które zostały założone i okazuje się, że sądy działają raczej pozytywnie dla kredytobiorców i bardzo często orzekają winę banku i ten musi zwrócić wszelkie koszty, a także zapłacić za rozprawę sądową. Warto rozszerzać tę wiedzę, bo wiele osób nawet nie wie, że może ubiegać się o swoje pieniądze. Tak jak mówi to podstawowa zasada prawa, czyli Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi), warto czytać i kształcić się w danej dziedzinie, ponieważ w przyszłości będzie można wywalczyć co swoje.

Author: Skrzypek Aleksandra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *