Co to jest BIK i czemu służy?

logo BIK

Zanim bank zdecyduje się na udzielenie pożyczki bądź kredytu, dokonuje analizy aktualnej sytuacji finansowej klienta, uwzględniając również dane zawarte w BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej. Historia kredytowa jest niezwykle ważną informacją dla banków, gdyż pozwoli na ocenienie tego jak dużym ryzykiem dla banku będzie udzielenie pożyczki konkretnej osobie. Klienci, którzy mieli kłopoty z terminową spłatą rat muszą liczyć się z tym, że zostaną potraktowani przez bank jako bardziej ryzykowni i mogą spotkać się z żądaniami wykupu dodatkowych ubezpieczeń, zwiększonym oprocentowaniem lub nawet całkowitą odmową przydzielenia kredytu.

Czym dokładnie jest BIK?

BIK to instytucja zajmująca się zbieraniem, przechowywaniem i udostępnianiem danych o klientach banków i innych podmiotów finansowych (np. SKOK-ów lub firm pożyczkowych). Do rejestru danych trafiają wszystkie osoby, które posiadają obecnie kredyt lub korzystały z niego w przeszłości. Co więcej, nie chodzi tu tylko o ludzi mających zaciągnięty zwykły kredyt ratalny, w bazie BIK znajdują się również osoby, które mają debet na rachunku bankowym, kartę kredytową, a także poręczyciele innych kredytobiorców.

Biuro Informacji Kredytowej przechowuje kilka typów informacji:

  • Dane o spłacanych aktualnie zobowiązaniach – Znajdują się tam informacje o wszystkich zaciągniętych i niespłaconych kredytach. Do BIK trafiają takie dane jak całkowita wielkość kredytu, suma pozostałego długu, aktualizowana co miesiąc, a także historia spłat, która ma na celu pozwolić na ocenę terminowości spłat
  • Dane o spłaconych kredytach – Informacje te trafiają do BIK jeśli zgodzimy się na przetwarzanie takich danych we wniosku kredytowym lub jeśli przydarzyły nam się duże opóźnienia w spłacie zobowiązań. Jeśli tylko spóźnimy się z jedną z rat o więcej niż 60 dni to wpis o tym trafia do bazy bez konieczności udzielenia na niego zgody i widnieje w historii przez 5 lat od momentu zakończenia spłaty kredytu.
  • Zapytania kredytodawców – BIK odnotowuje w swojej bazie  wszystkie zapytania kredytodawców o daną osobę. W ten sposób banki mogą dowiedzieć się czy w ostatnim czasie składaliśmy wnioski kredytowe w innych instytucjach.

Pozytywna historia kredytowa

Żeby otrzymać pożyczkę, musimy posiadać pozytywną historię kredytową. Z tego powodu, żeby mieć w przyszłości możliwość otrzymania kolejnego kredytu, warto zadbać o regularne spłacanie wszystkich należności. Nawet najmniejsze zaległości, zwłaszcza jeśli będą powtarzać się regularnie, mogą znacznie pogorszyć ocenę kredytową i uniemożliwić zaciągnięcie kolejnego kredytu. Równie niebezpieczna jest sytuacja, w której osoba, której poręczycielami jesteśmy, nie spłaca swoich zobowiązań w czasie.

Najlepszym sposobem na poprawienie historii kredytowej jest regularne i terminowe spłacanie wszystkich swoich zobowiązań. Banki patrzą przede wszystkim na duże opóźnienia, a także na to kiedy ono wystąpiło. Jeśli ostatni raz problem ze spłatą mieliśmy parę lat temu, a od tego czasu nie popełniliśmy większej ilości grzechów, to informacja ta nie będzie miała dużego wpływu na nasza historię kredytową. Co innego, jeśli problemy ze spłatą pojawiły się w ciągu ostatniego roku, a chcemy wziąć kolejny kredyt. Wtedy może się to okazać niemożliwe.

Sprawdzanie historii kredytowej w BIK

Danych zapisanych w BIK nie można usunąć ani zmienić. Warto jednak raz na jakiś czas sprawdzić czy wszystkie znajdujące się tam informacje informacje są poprawne. Może się zdarzyć, że bank nie przesłał wszystkich informacji o spłaconym przez nas kredycie i ciągle figuruje on w bazie jako otwarty rachunek. W tym wypadku warto zwrócić się z prośbą do banko o uaktualnienie danych w BIK.

Regularne sprawdzanie swoich danych w BIK pozwoli także na monitorowanie ewentualnych nadużyć. Jeśli w bazie znajdują się informacje o zapytaniach banków o twoją osobę, może to oznaczać, że ktoś, wykorzystując twoje dane, próbuje wyłudzić pożyczkę.

Raz na pół roku można otrzymać darmowy wyciąg z bazy danych Biura Informacji Kredytowej (jeśli chcemy częściej, trzeba będzie zapłacić). Można się o niego starać osobiście w Centrum Obsługi Klientów BIK w Warszawie, przesyłając wniosek pocztą lub za pomocą konta założonego na portalu BIK.

Author: Skrzypek Aleksandra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *